Zahájení naší činnosti se datuje kolem roku 1985. V té době ještě nikdo netušil, do jaké míry se obchodování s vínem rozvine během následujících pěti let. Začalo to dojížděním pro víno na Moravu, zatím jen pro vlastní spotřebu. Po čase se se svými objednávkami na dovoz vína hlásilo stále více známých, až se z toho po čase stala tradice.

V roce 1989 naše nadšení přerostlo v touhu nabídnout Moravská vína také ostatním. Protože jsme ale v tomto oboru neměli mnoho zkušeností, potkávala nás z počátku různá zklamání. Začínali jsme s prodejem stáčeného vína na trzích a poutích. Na těchto akcích nás můžete potkat dodnes. Dovolíme si tvrdit, že obzvlášť oblíbené je naše svařené víno, připravované dle přísně tajné receptury.

Další způsob prodeje, kterým se ve značné míře zabýváme je rozvoz lahvových vín do restauračních zařízeních a velkoobchodních sítí.